ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

       Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αλλαγής νόμου (νέος  Ν. 4442/7-12-2016 (ΦΕΚ 230 Τευχ. Α΄,  και ΚΥΑ 16228/18-5-2017 (ΦΕΚ 1723 Τευχ. Β΄) στην διαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων και καταστημάτων κυρίως υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι σχετικές οδηγίες, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά και αιτήσεις που απαιτούνται θα αναρτηθούν προσεχώς. Έως τότε μπορείτε να απευθύνετε σχετικές ερωτήσεις στα τηλέφωνα του Γραφείου αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Τμ. Τ.Ο.Α

2313304040,

2313304084.

 

Print Friendly, PDF & Email