ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
dimarxos@oraiokastro.gr

 

Τετάρτη 10.02.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διακοπή ηλεκτροδότησης- μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο

Ενημερώνουμε τους πολίτες του δήμου Ωραιοκάστρου ότι σε κάθε περίπτωση που διακόπτουν για τον οποιοδήποτε λόγο την ηλεκτρική τους σύνδεση οφείλουν εντός διμήνου να το δηλώνουν και στο τμήμα Εσόδων- Περιουσίας και Ταμείου του δήμου μας για να αποφεύγουν την άσκοπη αναδρομική χρέωσή τους με ΤΑΠ και πρόστιμο, το οποίο ορίζεται διά Νόμου στο 200%, για το μη ηλεκτροδοτούμενο πλέον ακίνητο.
(άρθρ.24, παρ.12, Ν.2130/1993: «…χρηματικό πρόστιμο (εκπρόθεσμης υποβολής ΤΑΠ) διπλάσιο (200%) του οφειλόμενου τέλους …».

 

Ανακριβής δήλωση/ μη δήλωση μεταβολών

Επίσης, θα πρέπει να δηλώνεται άμεσα κάθε μεταβολή στο εμβαδό κάθε ακινήτου, ηλεκτροδοτούμενου ή μη, με όποιον τρόπο και αν προέκυψε αυτή, π.χ. τακτοποίηση αυθαιρέτων μέσω του Ν.4178/2013 ή του Ν.3843/2010 για τους ημι-υπαίθριους χώρους, ειδάλλως επιβάλλονται αναδρομικά διά Νόμου, εκτός από το ΤΑΠ και το αντίστοιχο πρόστιμο, και οι σχετικές οφειλές ΔΤ και ΔΦ μαζί με το προβλεπόμενο πρόστιμο ίσο με 60%.
(άρθρ.19, Ν.1080/1980 (ΦΕΚ 246Α): «Η ανακριβής δήλωση στα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου ή του χρόνου ηλεκτροδότησής του συνεπάγεται, εκτός από την επιβολή του αναλογούντος τέλους (Δημ.Τέλη και Δημ. Φόρου) στο επιπλέον εμβαδό ή χρονικό διάστημα, και επιβολή προστίμου ίσου με το 60% του αναλογούντος τέλους…».

 

Διαδοχή καταναλωτή- αλλαγή χρήσης ακινήτου


Τέλος, σε κάθε περίπτωση διαδοχής καταναλωτή ρεύματος (π.χ. πώληση ή ενοικίαση ενός ακινήτου) ή αλλαγής χρήσης ενός ακινήτου, θα πρέπει να προσέρχονται στο Δήμο, πριν απευθυνθούν στην αντίστοιχη υπηρεσία της Δ.Ε.Η. (άρθρ.27, παρ. 4, Ν.2130/1993). Σχετική επιστολή έχει ήδη αποσταλεί προς τη ΔΕΗ και τη ΔΕΔΔΗΕ και παρατίθεται αυτούσια.

Print Friendly, PDF & Email