Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 14/2012
Ημερομηνία απόφασης: 2012-10-03
Αριθμός πρακτικού: 04/2012

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Μελισσοχωρίου