Ελληνική Δημοκρατία                                                                                Ωραιόκαστρο, 02/02/2016
Δήμος Ωραιοκάστρου                                                                                 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2215

Ταχ. Δ/νση: Κομνηνών 76
Τηλέφωνο: 2313304000-1
Φαξ: 2310 697897
Ηλεκτρονική Δ/νση: info@oraiokastro.gr

 

 

 

 

 

Θέμα: «Αίτημα Παράτασης του Προγράμματος των Κέντρων
Δια Βίου Μάθησης»

 

Αξιότιμες/-οι κυρίες και κύριοι,
Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) των Δήμων, που λειτουργούν εδώ και 3 χρόνια, και τα υλοποιούμενα από αυτά δωρεάν προγράμματα που προσφέρονται στους ενήλικες, παράγουν πολλαπλά οφέλη οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα, καταρχήν με τη διασφάλιση θέσεων εργασίας εκατοντάδων στελεχών (περίπου 500 στελέχη – συμβασιούχοι έργου πανελλαδικά), χιλιάδων εκπαιδευτών ωρομίσθιας απασχόλησης και με την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσω της αγοράς όλων των αναγκαίων για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου (αναλώσιμα, πετρέλαιο, καθαρισμοί, κ.α.). Ακόμη τα Κ.Δ.Β.Μ. προσφέρουν στους πολίτες (250 χιλιάδες εκπαιδευόμενοι μέχρι σήμερα) τη δυνατότητα αναβάθμισης και επικαιροποίησης των προσόντων τους, ώστε να προσαρμοστούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της οικονομίας και της κοινωνίας και να αυξήσουν τις δυνατότητες απασχόλησής τους. Σημαντική είναι και η συμβολή των Κ.Δ.Β.Μ. στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, ιδιαίτερα ευαίσθητων κατηγοριών του πληθυσμού (ηλικιωμένοι, γυναίκες, πολίτες χαμηλών προσόντων, άνεργοι, μετανάστες κ.ά.), καθώς και στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Η τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδος 2015-16 ξεκίνησε με μεγάλη καθυστέρηση, ενώ το έργο των Κ.Δ.Β.Μ. λήγει στις 31/07/2016 για τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και νησιών Νοτίου Αιγαίου και στις 29/02/2016 για τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μειωμένο αριθμό των τμημάτων μάθησης, παρά την εντυπωσιακή αύξηση του αριθμού αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα. Ακόμη η καθυστέρηση στο σχεδιασμό της νέας φάσης του Έργου καθιστά βέβαιη την αναστολή λειτουργίας των Κ.Δ.Β.Μ. για πολλούς μήνες και δημιουργεί εύλογους φόβους για το μέλλον τους.

Για τους παραπάνω λόγους,

ο Δήμος Ωραιοκάστρου στηρίζει θερμά το έργο του ΚΔΒΜ και την αδιάλειπτη συνέχισή του με τα στελέχη που υποστήριξαν και προώθησαν το θεσμό των ΚΔΒΜ από την έναρξη της λειτουργίας τους μέχρι σήμερα, καθώς θεωρούμε πως μια διακοπή σε αυτή την φάση του έργου, θα οδηγήσει σε δυσλειτουργίες και θα υπονομεύσει το θεσμό της Δια Βίου Μάθησης,

 

«Η Δια Βίου Εκπαίδευση ως ανάγκη αποτελεί γεγονός και ταυτόχρονα την απάντηση στο μέλλον των σύγχρονων κοινωνιών μας»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΑΒΟΤΣΗΣ

 

 

ΠΡΟΣ:
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ν. Φίλη

ΚΟΙΝ:
• Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, κ. Παπαγεωργίου

• Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου, κ. Ιωαννίδη

• Διευθύνουσα Σύμβουλο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, κα Μαυρουδή

Print Friendly, PDF & Email