ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Κομνηνών 76
Ταχ. Κωδ.: 570 13
Τηλέφωνο: 2313304080

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 2/9/2015

Αρ. Πρωτ.: 20763

 

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την αριθμ.59994/18-08-2014 Απόφαση της Δ/νσης Δασών Θεσσαλονίκης με θέμα: Έγκριση Σχεδίου Δασικής Αστυνομικής – Ρυθμιστικής Διάταξης Καυσοξύλευσης, για το έτος 2015 οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την καυσοξύλευση των ξερών ιστάμενων δέντρων, των κατακείμενων και των υπολειμμάτων των υλοτομιών στην Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας έως την 25η Σεπτεμβρίου 2015 στο ισόγειο του δημαρχείου (Κομνηνών 76).
Ο Δήμος θα αναλάβει να προσκομίσει τις αιτήσεις στο Δασαρχείο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015.
Οι εργασίες ξύλευσης θα γίνουν από 1η Οκτωβρίου έως 16η Νοεμβρίου 2015.
Τα δικαιολογητικά που οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μας προσκομίσουν είναι:

ΔΗΜΟΤΕΣ:

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

β) Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του 2014 (για την απόδειξη διεύθυνσης κατοικίας )

ΚΑΤΟΙΚΟΙ :

Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του 2014 (για την απόδειξη διεύθυνσης κατοικίας )

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email