ΑΔΑ: 4ΑΘ6ΩΗΖ-Δ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,  5  Μαΐου  2011

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                             Αριθ. Πρωτοκόλλου :    11486

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ          

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διακηρύσσει ότι :

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός διαμερίσματος που βρίσκεται επί της οδού Φιλίππου στον αριθμό 3, στη Θεσσαλονίκη άνωθεν καταστημάτων ορόφου της οικοδομής (1ος εξώστης) Δ2 διαμέρισμα αποτελούμενου από δύο δωμάτια, χωλ, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα,  w.c. με λουτρό, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών 93,71μ2, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα)  350,00 € .

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 17η Μαΐου  2011  ημέρα Τρίτη & και από ώρας 11:30 π.μ. μέχρι 12:00 μεσημβρινή ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι, αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας  ποσού 420,00 €, διάρκειας ενός μήνα το ελάχιστο , υπέρ του Δήμου.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/νση : Κομνηνών 76 57013  –  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  -Πληρ.  Μπαλοτόγλου  Πολύμνια Τηλ. Γραμματείας:  231330 4052 – Email :  menia.mpalotoglou@n3.syzefxis.gov.gr

Print Friendly, PDF & Email