Πρόσκληση στην 2η Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσοχωρίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Μελισσοχωρίου , στις 27-02-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18 :00

Print Friendly, PDF & Email