Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου μετά την τακτική συνεδρίαση της Πεμπτής 11 Οκτωβρίου 2012 (Απόφαση 16/2012) προκηρύσσει μία (1)θέση ΥΕ Καθαρίστριας/στη  με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 4 μηνών για την κάλυψη των αναγκών του Γυμνασίου Μυγδονίας.

pdf Δείτε την προκήρυξη

doc Έντυπο Αίτησης

Print Friendly, PDF & Email