ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2.1,2.2 ΚΑΙ 2.3 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “RE – ENFORCE OPTIMAL ACTIONS AND DEVELOPMENT STRATEGIES” ΜΕ ΤΟ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ”ROADS”

pdf.png

Print Friendly, PDF & Email