ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

(Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.)

Σκοπός του δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου» (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.) νομού Θεσσαλονίκης, είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η αξιολόγηση και η ανάπτυξη ενεργειών Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, καθώς και Πολιτισμού, ενδεικτικά:

· Παροχή Προσχολικής Αγωγής.

Μέσα από τους 7(επτά) παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, που λειτουργούν σε όλες τις δημοτικές ενότητες, πραγματοποιείται η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία των νηπίων των εργαζομένων γονέων. Στοχεύεται η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, η ομαλή μετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον και η δημιουργία νέων Παιδικών, Βρεφικών, Βρεφονηπιακών Σταθμών, καθώς και η αξιοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων και μέτρων.

• Προστασία ηλικιωμένων.

Τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), τα οποία λειτουργούν συνολικά 9 (εννέα) σε όλες τις δημοτικές ενότητες αποβλέπουν στον σχεδιασμό, στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση ανάπτυξης ενεργειών κοινωνικής προστασίας των ατόμων τρίτης ηλικίας. Σκοπεύουν στην αλληλεγγύη και στην πρόνοια, στην ανάπτυξη δικτύων και υποστηρικτικών δομών για την επίτευξη των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, στην βελτίωση της ποιότητας ζωής, σεβασμού και επικοινωνίας των ατόμων τρίτης ηλικίας στη σύγχρονη πόλη, στην πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων.

• Λειτουργία Τμημάτων Πολιτιστικής επιμόρφωσης.

Ο Πολιτισμός εκφράζεται στο Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. μέσα από τη λειτουργία των τμημάτων της Φιλαρμονικής και των Βιβλιοθηκών. Μέσω των δράσεων που απορρέει από τις αίθουσες μουσικής, τη Λέσχη Ανάγνωσης, τις Βιβλιοθήκες ο Δήμος Ωραιοκάστρου στην καθημερινότητά του προάγει τον Πολιτισμό σε όλες τις ηλικίες των πολιτών του.

Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.

Άγγελος Πανούσης

 

Ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στον Δήμο Ωραιοκάστρου με την επωνυμία “Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου” (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.) ως ακολούθως:

Α.

   

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΞΙΩΜΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Δημοτικοί Σύμβουλοι από τον Δήμαρχο

1

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ

 

2

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΠΡΑ

 

ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

 

3

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ

Δημοτικοί Σύμβουλοι από τη μειοψηφία

1

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΗΛΙΑΣ ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ

 

2

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ

Δημότες από τον Δήμαρχο

1

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΤΣΑΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

 

2

ΕΛΕΝΗ ΤΖΑΤΣΟΥ

 

ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ

 

3

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΙΔΗΣ

 

ΜΑΡΙΝΑ ΣΕΒΑΣΤΙΔΟΥ

 

4

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΟΥ

 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

 

5

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

 

ΗΡΩ ΠΡΑΤΙΔΟΥ

 

6

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΑΚΗΣ

Δημότες από τη μειοψηφία

1

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΝΤΖΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

 

2

ΜΑΡΙΑ ΙΑΚΩΒΑΚΗ

 

ΕΛΕΝΗ ΚΕΛΓΙΑΝΟΓΛΟΥ

 

3

ΕΛΠΙΔΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ

 

ΕΙΡΗΝΗ ΚΕΠΕΤΖΗ

Εκπρόσωπος εργαζομένων

1

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΒΑΣ

 

ΜΑΡΙΑΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

Β. Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος Άγγελος Πανούσης και Αντιπρόεδρος ο δημότης Δημήτριος Κουλουμπατσάνης.

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Γ. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο.

Print Friendly, PDF & Email