Για να δείτε τη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε εδώ.
Για να δείτε τη ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ πατήστε εδώ.
Για να δείτε τη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πατήστε εδώ.

Print Friendly, PDF & Email