Τροποποίηση της Πράξης «Ενοποίηση /επέκταση υφιστάμενου υδρευτικού δικτύου της Τ.Κ. Μελισσοχωρίου με τα υδρευτικά δίκτυα της Δ.Κ. Λητής & της Δ.Κ. Δρυμού για την βελτίωση της ποιότητας & ποσότητας ποσίμου νερού στις Δημοτικές Κοινότητες της Δ.Ε. Μυγδονίας του Δήμου Ωραιοκάστρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5023676 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Print Friendly, PDF & Email