Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 05/2012
Ημερομηνία απόφασης: 2012-01-24
Αριθμός πρακτικού: 02/2012

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Μελισσοχωρίου