Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 1/2020
Ημερομηνία απόφασης: 2020-01-22
Αριθμός πρακτικού: 1/2020

Συνημμένο αρχείο: 1_apofash_pentalofos_2020.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Πενταλόφου