Για να δείτε την 20η Πρόσκληση ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, πατήστε εδώ.

Print Friendly, PDF & Email