ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ποσού 201.661,73 Ευρώ (με το ΦΠΑ)
Για την εκτέλεση του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
ΛΗΤΗΣ ΑΠΟ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΕΩΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» Αριθμός Μελέτης: 11/2017

Print Friendly, PDF & Email