Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 5/2019
Ημερομηνία απόφασης: 2019-10-21
Αριθμός πρακτικού: 3/2019

Συνημμένο αρχείο: apofasis_5_2019_pentalofos.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Πενταλόφου