Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 01/2012
Ημερομηνία απόφασης: 2012-01-12
Αριθμός πρακτικού: 1

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Μελισσοχωρίου