Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 27/2011
Ημερομηνία απόφασης: 2011-11-23
Αριθμός πρακτικού: 11/2011

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Μελισσοχωρίου