Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 24/2011
Ημερομηνία απόφασης: 2011-10-25
Αριθμός πρακτικού: 09/2011

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Μελισσοχωρίου