Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 17/2011
Ημερομηνία απόφασης: 2011-07-14
Αριθμός πρακτικού: 06/2011

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Μελισσοχωρίου