ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τηλ. επικ. 2313304080
                                                                                                                                        Παρασκευή 04/09/15

Προστασία ΑμεΑ σε περίπτωση καταστροφών

Από την αντιδημαρχία Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας του δήμου Ωραιοκάστρου καλούνται όλα τα άτομα που παρουσιάζουν κινητικά προβλήματα να επικοινωνήσουν με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο με αυτή προκειμένου να καταγραφούν σε ειδικό μητρώο ατόμων με κινητικά προβλήματα.

Η διαδικασία αυτή γίνεται στα πλαίσια της προσπάθειας του δήμου Ωραιοκάστρου να διαχειρίζεται τα άτομα αυτά σε περίπτωση επέλευσης οιασδήποτε φυσικής καταστροφής. Η προσπάθεια αυτή της αντιδημαρχίας είναι πλήρως εναρμονισμένη με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια των πρόσφατων προεδριών (Β’ εξάμηνο 2014- Α’ εξάμηνο 2015).

Print Friendly, PDF & Email