ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 19421/02-08-2023 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

  • Ο Δήμος Ωραιοκάστρου αναρτά σήμερα Δευτέρα 28-08-2023 τους προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων της Ανακοίνωσης 19421/2-8-2023, για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας  σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συνολικά πενήντα οκτώ ( 58) ατόμων για το διδακτικό έτος 2023-2024.
  • Κατά των αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν -ατελώς – ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, μέσα σε αποκλειστική ημερομηνία δύο (02) εργάσιμων ημερών, δηλαδή την  Τρίτη 29 Αυγούστου 2023 και την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023.
  • Η αντίρρηση υποβάλλεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με ηλεκτρονικό τρόπο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση prokirikseis@oraiokastro.gr του Δήμου Ωραιοκάστρου.
  • Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων από την αρμόδια υπηρεσία, θα ανακοινωθεί ο τελικός πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων.
  • Πληροφορίες/διευκρινήσεις (ΜΟΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ) στα τηλέφωνα του Γραφείου Προσωπικού: 2313304087-76-88, κατά τις ώρες γραφείου.

 

Δείτε την ονομαστική κατάσταση (πλήρους απασχόλησης) εδώ.

Δείτε την κατάσταση απορριπτέων (πλήρους απασχόλησης) εδώ.

Δείτε τον προσωρινό πίνακα (πλήρους απασχόλησης) εδώ.

Δείτε την κατάσταση των επιτυχόντων (πλήρους απασχόλησης) εδώ.

Δείτε την ονομαστική κατάσταση (μερικής απασχόλησης) εδώ.

Δείτε την κατάσταση απορριπτέων (μερικής απασχόλησης) εδώ.

Δείτε τον προσωρινό πίνακα (μερικής απασχόλησης) εδώ.

Δείτε την κατάσταση των επιτυχόντων (μερικής απασχόλησης) εδώ.

Print Friendly, PDF & Email