Δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ εδώ.

Δείτε την ΑΙΤΗΣΗ εδώ.

Δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό 17429/3.8.2022 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: prokirikseis@oraiokastro.gr

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής
Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : το ΣΥΝΟΛΟ των αρχειων που θα υποβληθουν ηλεκτρονικα στην διεθυνση prokirikseis@oraiokastro.gr δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 4ΜΒ

 

Print Friendly, PDF & Email