ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Νεοχωρούδα 8/2/2016
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 3
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ

Ταχ.Δ/νση : Νεοχωρούδα
Τ.Κ. : 54500 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πληρ: Μαρία Μίντη
Τηλ: 2310787472
FAX : 2310787703

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Τοπικής Κοινότητας

Νεοχωρούδας
Κ…………………………………………….

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρούδας»

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Τοπικό Κατάστημα της Νεοχωρούδας την 16η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13,00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Α/Α ΘΕΜΑ

1. Κατάθεση απόψεων σχετικά με περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας «Μονάδα Ολοκληρωμένης Εναλλακτικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, της εταιρίας ECO TRANS ΕΠΕ»
2. Κατάθεση απόψεων σχετικά με την ανανέωση παράτασης ισχύος έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Σ.Σ.Λεπτοκαρυάς – Σ.Σ. Θεσσαλονίκης και Σ.Σ. Πλατύ – Σ.Σ. Σκύδρας , Νομών Πιερίας και Θεσσαλονίκης»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ.

ΖΕΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Δήμαρχο Ωραιοκάστρου
κ.Α. Γαβότση
2. Αντιδήμαρχο Καλλιθέας
κ. Θ. Δίγκαλη
3. Αναρτητέα στην ιστοσελίδα του Δήμου

Print Friendly, PDF & Email