Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Τοπικό Κατάστημα της Νεοχωρούδας την 2η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Print Friendly, PDF & Email