ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Δημ.Κοιν.Δρυμού: 02 -12-2015
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                                                                                 Αριθ.Πρωτ. 124
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΥΜΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση : Δημ.Γραφείο Δρυμού

Ταχ. Κώδικας : 57200 Δρυμός
Τηλέφωνο : 2394 0 31312
FAX : 2394 0 31523

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΥΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς τα μέλη του Συμβουλίου κ.κ
1. Κατσίκα Αθανάσιο, Αντιπρόεδρο   3. Λιμπαντέ Νικόλαο, Μέλος
2. Χατζηπέτρου Βασιλική, Μέλος,     4. Πόντικα Δημήτριο , Μέλος

Έχοντας υπόψη:
Α). Τα άρθρα 79,81,83,87,89,90 και 82,84 Κεφαλαίου Δ’ του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α’ 87/7-9-2010).
Β). Την εγκύκλιο 49/29-12-2010 του ΥΠ.ΕΣ).

Σας προσκαλώ σε 8η Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δρυμού που θα γίνει στο Δημοτικό Γραφείο Δρυμού , στις 06 -12 -2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1. Γνωμοδότηση για την μίσθωση δύο Δημοτικών εκτάσεων συνολικής επιφάνειας 85.448 στρεμμάτων, στη θέση « ΝΤΕΒΕ ΚΡΑΝ » στην Δημοτική Κοινότητα Δρυμού.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Κοινοποίηση :
Δήμαρχο Ωραιοκάστρου κ. Αστέριο Γαβότση
Αντιδήμαρχο Μυγδονίας κ. Ευάγγελο Καραστερίου
Αναρτητέα στην Ιστοσελίδα του Δήμου

Print Friendly, PDF & Email