Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση δέκα (10)  τουριστικών λεωφορείων για την μεταφορά
παιδιών στην παραλία Αγίου Παύλου Χαλκιδικής στα πλαίσια του προγράμματος Παιδί
& Θάλασσα του Δήμου Ωραιοκάστρου.
pdf Δείτε την Πρόσκληση

Print Friendly, PDF & Email