Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω διακηρύσσει Πρόχειρο
Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ»
για τις ανάγκες του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε
ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από
τη Δ/νση  Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης,
Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού, προϋπολογισμού 29.496,97€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.

pdf ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Print Friendly, PDF & Email