Δείτε την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού εδώ 

Print Friendly, PDF & Email