Ο Δήμος Ωραιοκάστρου προτίθεται να
προβεί σε μίσθωση ακινήτου με φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981.
Ειδικότερα ενδιαφέρεται να μισθώσει ένα έτοιμο προς χρήση ακίνητο για την
αποθήκευση  υλικού του Δήμου.

pdf ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Print Friendly, PDF & Email