ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΗΤΗΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ