ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 3η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Την 14η του μήνα Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 8η του μήνα Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 21η του μήνα Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 14η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 6η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 14η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.