Διάρθρωση Εκτελεστικής Επιτροπής

  Σύσταση και λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής

Στην εκτελεστική επιτροπή μετέχουν ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχέδιο του δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράμματος δράσης. Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής είναι ο Δήμαρχος. Στις συνεδριάσεις καλείται ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, όταν συζητείται θέμα που την αφορούν ειδικά, καθώς και οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο. Υπάλληλος του δήμου τηρεί εγγράφως πρακτικά των συνεδριάσεων της εκτελεστικής επιτροπής.

 

Σύσταση της Εκτελεστικής Επιτροπής του δήμου Ωραιοκάστρου για την πρώτη θητεία της δημοτικής περιόδου 2014-2019:
1.Γαβότσης Αστέριος, δήμαρχος
2.Αταμιάν Μπέδρος–Εσάη, αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
3.Τσακαλίδης Ηρακλής, αντιδήμαρχος Διοικητικού–Οικονομικού–Προγραμματισμού και αντιδήμαρχος Ωραιοκάστρου
4.Ιωσηφίδης Κυριάκος, αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας
5.Καραστερίου Ευάγγελος, αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας και αντιδήμαρχος δημοτικής ενότητας Μυγδονίας
6.Δίγκαλης Θωμάς, αντιδήμαρχος Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και αντιδήμαρχος δημοτικής ενότητας Καλλιθέας

 

 
 
open mall 
KK 
interreg logo
astoPanoMou
   koynoypia ggpp
espa
baner d
eso-logo-final
logo -teliko-gram new1
autoprostasia
  bannermetamosxefseissite lisabanner
  gr enhmerwshs new tetragwno eguide new
  diageo drinkiq
  drainage h b omak 
diamesolavisilefko
selfhelpbanner