Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 12 Ιούνιος 2019 09:30

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του από 15-03-2019 πρακτικού, ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «APPLICATION OF ...

Γράφτηκε από
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Αριθμός απόφασης: 52/2019
  • Ημ/νία απόφασης: Παρασκευή, 22 Μάρτιος 2019
  • ΑΔΑ: 6Η78ΩΗΖ-ΣΘΑ
  • Αριθμός πρακτικού: 8/2019
Διαβάστηκε 0 φορές