Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 25 Φεβρουάριος 2019 00:00

Έγκριση του από 28-1-2019 πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την υπηρεσία «Application of innovative techniques...

Γράφτηκε από
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Αριθμός απόφασης: 13/2019
  • Ημ/νία απόφασης: Παρασκευή, 01 Φεβρουάριος 2019
  • ΑΔΑ: 66ΘΤΩΗΖ-0ΡΑ
  • Αριθμός πρακτικού: 3/2019
Διαβάστηκε 45 φορές