Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 5/2018
Ημερομηνία απόφασης: 2018-07-12
Αριθμός πρακτικού: 4/2018

Συνημμένο αρχείο: apofasi_5_2018_pentalofos.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Πενταλόφου