ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
dimarxos@oraiokastro.gr
                                                                                                                         Παρασκευή 21 Απριλίου 2017

                                                                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                              Επιβεβλημένος ο καθαρισμός των ιδιωτικών οικοπέδων
                                                    εν όψει της νέας αντιπυρικής περιόδου

Εν όψει της νέας αντιπυρικής περιόδου που ξεκινά την 1η Μαΐου και διαρκεί έως και την 31η Οκτωβρίου ο δήμος Ωραιοκάστρου και η αντιδημαρχία Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας ενημερώνει τους ιδιοκτήτες οικοπέδων ή με οποιοδήποτε τρόπο νομείς οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Ωραιοκάστρου ότι θα πρέπει να φροντίσουν για την αποψίλωση και απομάκρυνση με ίδια μέσα των ξερών χόρτων καθώς και την απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται εντός αυτών, όσο και σε απόσταση 100 μέτρων περιμετρικά ολόκληρης της έκτασής τους για λόγους πυρασφάλειας.

Η μέριμνα για την τήρηση των προαναφερθέντων έχει περιέλθει πλέον στους δήμους βάσει του άρθρου 94, παρ. 26, του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α /7-6-2010 και της υπ. αρ. 4/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 1346 Β/25-4-2012) υποχρεώνοντάς τους στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των οικοπέδων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.

Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Ο δήμος Ωραιοκάστρου προσβλέπει στη συνεργασία των πολιτών για την ασφάλεια όλων μας, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος και ευχαριστεί εκ των προτέρων για την ανταπόκριση.

 

Αυτοτελές γραφείο επικοινωνίας
και δημοσίων σχέσεων

Print Friendly, PDF & Email