Διαγωνισμός 1/767Μ/2008 / 13/05/2009

Ειδικότητες:                                                      

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών:                                        

Επιτυχόντων

Απορριπτέων

Κύριος Πίνακας Κατάταξης

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών: 

Επιτυχόντων(αλλαγή)

Απορριπτέων

Κύριος Πίνακας Κατάταξης(αλλαγή)

ΔΕ Δομικών Έργων:

Επιτυχόντων

Απορριπτέων

Κύριος Πίνακας Κατάταξης

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών(ΜΕΚ):

Επιτυχόντων

Απορριπτέων

Κύριος Πίνακας Κατάταξης

ΔΕ Τεχνιτών(Οικοδόμων Σκυροδεμάτων):

Επιτυχόντων

Απορριπτέων

Κύριος Πίνακας Κατάταξης

ΔΕ Τεχνιτών(Οικοδόμων Τοιχοποιών και Επιχρισμάτων):

Επιτυχόντων

Απορριπτέων

Κύριος Πίνακας Κατάταξης

ΔΕ Τεχνιτών(Ηλεκτροτεχνιτών εναερίων δικτύων):

Επιτυχόντων

Απορριπτέων

Κύριος Πίνακας Κατάταξης

ΔΕ Οδηγών(φορτηγών αυτοκινήτων):

Επιτυχόντων

Απορριπτέων

Κύριος Πίνακας Κατάταξης 1 , Κύριος Πίνακας Κατάταξης 2

Κύριος Πίνακας Κατάταξης 3

ΔΕ Τεχνιτών(Ηλεκτροτεχνιτών σταθμών υποσταθμών):

Επιτυχόντων

Απορριπτέων

Κύριος Πίνακας Κατάταξης

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων:

Επιτυχόντων

Απορριπτέων

Κύριος Πίνακας Κατάταξης

ΥΕ Εργατών(για εργασίες καθαρισμού εξωτερικών χώρων):

Επιτυχόντων

Απορριπτέων

Κύριος Πίνακας Κατάταξης 1 , Κύριος Πίνακας Κατάταξης 2

Για πληροφορίες στο τηλ. 231330 4053 κ.α Κλεισιάρη Ευαγγελία


Print Friendly, PDF & Email