Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 2/2018
Ημερομηνία απόφασης: 2018-05-04
Αριθμός πρακτικού: 2/2018

Συνημμένο αρχείο: apofasi_2_2018_pentalofos.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Πενταλόφου