Δείτε την ΠΡΟΣΛΗΣΗ της 2ης ημέρας του 1ου Σεμιναρίου εδώ.

Δείτε την ΑΤΖΕΝΤΑ της 2ης του 1ου Σεμιναρίου ημέρας εδώ.

Δείτε την ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της 2ης του 1ου Σεμιναρίου ημέρας εδώ.

Δείτε την ΠΡΟΣΛΗΣΗ της 2ης ημέρας του 2ου Σεμιναρίου εδώ.

Δείτε την ΑΤΖΕΝΤΑ της 2ης ημέρας του 2ου Σεμιναρίου εδώ.

Δείτε την ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της 2ης ημέρας του 2ου Σεμιναρίου εδώ.

 

 

Print Friendly, PDF & Email