kids 1 e1559813636629

Δ. Ωραιοκάστρου: Αρχίζει η υποβολή των αιτήσεων για την καλοκαιρινή δημιουργική απασχόληση «Καλοκαιρινό Σχολείο 2022»

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης παιδιών «Καλοκαιρινό Σχολείο 2022».

Για ακόμη ένα καλοκαίρι ανοίγει την αγκαλιά της η θερινή δημιουργική απασχόληση του Δήμου Ωραιοκάστρου για παιδιά ηλικίας (5-12 ετών) (έτη γέννησης 2010 – 2017 κατά την ημέρα εγγραφής να έχουν κλείσει τα 5 έτη).

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει σε έναν ενιαίο κύκλο έξι εβδομάδων, σε σχολεία των τριών Δημοτικών Ενοτήτων Ωραιοκάστρου, Μυγδονίας και Καλλιθέας. Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα διαρκέσει από 4 Ιουλίου 2022 έως 12 Αυγούστου 2022.

Το πρόγραμμα προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ, είναι μία κοινωνική προσφορά του Δήμου Ωραιοκάστρου προς τους κάτοικους του και εξυπηρετεί τους εργαζόμενους γονείς.

Το ωράριο της θερινής απασχόλησης θα είναι 07.00-16.00. Οι ώρες προσέλευσης είναι 07.00-08.30. Στις 08.30 η πόρτα θα κλειδώνει για λόγους ασφάλειας.  Ώρα αναχώρησης από 14.00–15.55.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά από τις 9 έως 24 Ιουνίου 2022.

Λόγω του σύντομου διαστήματος των αιτήσεων και του περιορισμένου αριθμού θέσεων οι ενδιαφερόμενοι γονείς καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα για διευκρινίσεις ή πληροφορίες, καλώντας στο τηλέφωνο της υπηρεσίας 2313304063. Οι γονείς μπορούν να «κατεβάσουν» την αίτηση συμμετοχής του προγράμματος, καθώς και να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά από την επίσημη σελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου (www.oraiokastro.gr) –  ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΙΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 2022 και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

kalokairi@oraiokastro.gr

Τα επισυνατόμενα αρχεία που θα στελνετε στο παραπάνω εμαιλ δεν θα πρεπει να ξεπερνουν τα 5 ΜΒ.

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα (χορηγείται από την υπηρεσία)
  2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο των τριών μηνών)
  3. Φορολογική Δήλωση E1
  4. Για τους γονείς που κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών των σχολείων εργάζονται:

     ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και των δύο γονέων από τον εργοδότη τους, καθώς και:

α) για τους ασφαλισμένους στο Ε.Φ.Κ.Α. βεβαίωση ενσήμων του  2022 (πρώτου τριμήνου)

β) για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εγγεγραμμένους στον Ο.Α.Ε.Ε αντίγραφο της πληρωμής των τελευταίων εισφορών στον Ο.Α.Ε.Ε (χωρίς να είναι απαραίτητη η εξόφληση των εισφορών) ή βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Ε η οποία επιβεβαιώνει την εγγραφή στα μητρώα τους.

γ) για τους ελεύθερους επαγγελματίες που ανήκουν σε άλλο ασφαλιστικό φορέα απαιτείται βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα (πρόσφατη).

δ) για τους ασφαλισμένους στον Ο.Γ.Α. αντίγραφο υποχρέωσης πληρωμής των τελευταίων εισφορών ή Ασφαλιστική Ενημερότητα.

ε) για τους δημοσίους υπαλλήλους, απόδειξη τελευταίας μισθοδοσίας τους 

  1. Απόδειξη μονίμου κατοικίας:

α) για τους κατοίκους  αντίγραφο λογαριασμού στο όνομα των γονέων/κηδεμόνων από οργανισμό κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, ΑΕΡΙΟ κ.α.) ή μισθωτήριο συμβόλαιο σπιτιού.

Δεν θα γίνονται δεκτά αποδεικτικά κινητής τηλεφωνίας εκτός και αν αφορούν σταθερή οικιακή γραμμή.

β) σε περίπτωση φιλοξενίας, φορολογική δήλωση Ε1, ή αντίγραφο λογαριασμού στο όνομα του ατόμου που το φιλοξενεί  και υπεύθυνη δήλωση του ατόμου που τον φιλοξενεί θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής.

  1. Υπεύθυνη δήλωση των εχόντων τη γονική μέριμνα για τη συγκατάθεσή τους στην παραλαβή του παιδιού/παιδιών από τρίτο πρόσωπο (εκτός από τους γονείς). Αντίγραφο ταυτότητας των ατόμων που θα παραλαμβάνουν το παιδί.
  2. Πρόσφατη ιατρική βεβαίωση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο που να αναφέρει ότι το παιδί είναι υγιές και επιτρέπεται να συμμετέχει σε δραστηριότητες και Φωτοαντίγραφο από το βιβλιάριο υγείας του μαθητή – τριας (η πρώτη σελίδα με τα στοιχεία του μαθητή – τριας, και η σελίδα με τα εμβόλια).
  3. Για τη μονογονεϊκή οικογένεια ανά περίπτωση :

α)  Διαζευγμένοι γονείς: Αντίγραφο διαζευκτηρίου εάν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και απόφαση επιμέλειας.

β) Γονείς σε διάσταση: Αντίγραφο αίτησης διαζυγίου, προσωρινής επιμέλειας (αν υπάρχει) ή βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων στη Δ.Ο.Υ. και ιδιωτικό συμφωνητικό επιμέλειας

γ) Άγαμες μητέρες: Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού εάν το παιδί και η οικογενειακή κατάσταση δεν προκύπτουν από το υποβαλλόμενο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

δ) Γονείς σε χηρεία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου αν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

  1. Γονείς με αναπηρία 67% και άνω ή 50% και άνω μόνο για περιπτώσεις ινσουλοεξαρτόμενων (διαβήτη τύπου 1):

– Αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής ή αίτηση για απόφαση αναπηρίας συνοδευόμενη από την τελευταία απόφαση αναπηρίας.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2313304063, 10:00 έως 13:00. 

Ο κατάλογος των σχολείων στα οποία θα διεξαχθεί το πρόγραμμα θα προκύψει από τον αριθμό των αιτήσεων ανά Δημοτική Ενότητα.

Διευκρινίζεται πως για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση θα πρέπει να έχουν υποβληθεί απαραίτητα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Χαρούμενο Καλοκαίρι με όμορφες καλοκαιρινές διαδρομές!

Print Friendly, PDF & Email