Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 4/2019
Ημερομηνία απόφασης: 2019-07-24
Αριθμός πρακτικού: 2/2019

Συνημμένο αρχείο: apofasis_4_2019_pentalofos.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Πενταλόφου