Δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ εδώ.

Δείτε την ΑΙΤΗΣΗ εδώ.

Δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό 16296/06-08-2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

prokirikseis@oraiokastro.gr 

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές

Print Friendly, PDF & Email