ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ:
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                          Αριθ.Πρωτ. :
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΕΙΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                   ΠΡΟΣ:
Ταχ.Δ/ση: Κομνηνών 76
Τ.Κ.: 57013                                                                                                        ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
Τηλ.:2313304000                                                                                           ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Πλ:2313304080                                                                                           ΚΟΙΝ:Δ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
                                                                                                                       Δ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ

                                                                                                           Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου ανακοινώνει ότι: σύμφωνα με την αρ.50406/15-08-2016 Απόφαση της Δ/νσης Δασών Θεσσαλονίκης με θέμα : Έγκριση Σχεδίου Δασικής Αστυνομικής – Ρυθμιστικής Διάταξης Καυσοξύλευσης , για το έτος 2016
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την καυσοξύλευση των ξερών ιστάμενων δέντρων των κατακείμενων και των υπολειμμάτων των υλοτομιών θα γίνει, στον Δήμο από 1η Σεπτεμβρίου έως 23η Σεπτεμβρίου 2016 .Ο Δήμος θα αναλάβει να προσκομίσει τις αιτήσεις στο Δασαρχείο , μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016.
Οι εργασίες ξύλευσης θα γίνουν από 1η Οκτωβρίου έως 16η Νοεμβρίου 2016

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email