Σας ενημερώνουμε ότι τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

και παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016.

Print Friendly, PDF & Email