Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 20/2011
Ημερομηνία απόφασης: 2011-09-05
Αριθμός πρακτικού: 07/2011

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Μελισσοχωρίου