Από την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι σήμερα 17 Φεβρουαρίου 2012, λόγω βλάβης ύδρευσης σε αγωγό Φ160 πλαστικό στο χώρο δίπλα στο αντλιοστάσιο του Μπάρμπα στην περιοχή Παλαιόκαστρο του Δήμου Ωραιοκάστρου, θα συνεχιστούν τα προβλήματα υδροδότησης στην ανωτέρω περιοχή περίπου μέχρι τις 15:00.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατό ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και την μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών.

Θα υπάρξουν μεμονωμένες περιπτώσεις που η αποκατάσταση της υδροδότησης θα γίνει αργότερα λόγω ιδιορρυθμίας του δικτύου ύδρευσης.

Print Friendly, PDF & Email