Πρόσκληση στην 5η Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δρυμού που θα γίνει στο Δημοτικό Γραφείο Δρυμού , στις 27-08-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Print Friendly, PDF & Email