Πρόσκληση  Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου
την 23η  του μήνα  Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα  Παρασκευή 
και ώρα 4 μ.μ.

Print Friendly, PDF & Email